Samsung GALAXY DUOS 3

G316HUJVS0APL1

· thg 3 14, 2017
KitKat(Android 4.4.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY DUOS 3 (SM-G316HU) - Khu vực LYS

Tên máy Samsung GALAXY DUOS 3
Mã máy SM-G316HU
Mã vùng LYS
AP/PDA

G316HUJVS0APL1

CSC

G316HUOJV0APC1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.4)
Cập nhật thg 3 14, 2017
Key

pn87l1vfh700yyeb

Current Version

G316HUJVS0APL1/G316HUOJV0APC1/G316HUDDU0APC1/G316HUJVS0APL1

Latest Version

G316HUJVS0APL1/G316HUOJV0APC1/G316HUDDU0APC1/G316HUJVS0APL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G316HUJVS0APL1_CL1012673_QB11919506_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G316HUJVS0APL1_CL1012673_QB11919506_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G316HUDDU0APC1_CL1012434_QB9068181_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_G316HUOJV0APC1_CL1012673_QB9071874_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)