Samsung GALAXY V

G313HZDBS0AQA2

· thg 2 01, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY V (SM-G313HZ) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung GALAXY V
Mã máy SM-G313HZ
Mã vùng XXV
AP/PDA

G313HZDBS0AQA2

CSC

G313HZOLB0AOD1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 2 01, 2017
Key

i793tpabz2ulu05j

Current Version

G313HZDBS0AQA2/G313HZOLB0AOD1/G313HZDXU0AOD1/G313HZDBS0AQA2

Latest Version

G313HZDBS0AQA2/G313HZOLB0AOD1/G313HZDXU0AOD1/G313HZDBS0AQA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G313HZDBS0AQA2_CL4626280_QB12181712_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G313HZDBS0AQA2_CL4626280_QB12181712_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G313HZDXU0AOD1_CL4580122_QB4530888_REV04_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_G313HZOLB0AOD1_CL4617936_QB4556881_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)