Samsung GALAXY ACE4

G313HUXXU0AOA1

· thg 3 31, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY ACE4 (SM-G313HU) - Khu vực ECT

Tên máy Samsung GALAXY ACE4
Mã máy SM-G313HU
Mã vùng ECT
AP/PDA

G313HUXXU0AOA1

CSC

G313HUOJV0AOB1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 31, 2015
Key

y1l7rd0wxafmx27t

Current Version

G313HUXXU0AOA1/G313HUOJV0AOB1/G313HUXXU0ANK1/G313HUXXU0AOA1

Latest Version

G313HUXXU0AOA1/G313HUOJV0AOB1/G313HUXXU0ANK1/G313HUXXU0AOA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G313HUXXU0AOA1_CL3409099_QB3624058_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G313HUXXU0AOA1_CL3409099_QB3624058_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_G313HUOJV0AOB1_CL3409099_QB3974417_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.0.0)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)