Samsung GALAXY ACE4

G313HUXXU0AOA3

· thg 2 24, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY ACE4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY ACE4
Mã máy SM-G313HU
Mã vùng BNG
AP/PDA

G313HUXXU0AOA3

Cập nhật 24 thg 2, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G313HUXXU0AOA3

G313HUODD0AOA1

526 MB

KitKat(Android 4.4.2)

24 thg 2, 2015

N/A

N/A

1

G313HUXXU0AOA3

G313HUODD0AOA1

526 MB

KitKat(Android 4.4.2)

24 thg 2, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin