Samsung GALAXY YOUNG2

G130HXXS0AQA4

· thg 4 03, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY YOUNG2 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY YOUNG2
Mã máy SM-G130H
Mã vùng OPP
AP/PDA

G130HXXS0AQA4

Cập nhật 3 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

G130HXXS0AQA4

G130HOPP0AOL1

508 MB

KitKat(Android 4.4.2)

3 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

G130HXXS0AQA4

G130HOPP0AOL1

507 MB

KitKat(Android 4.4.2)

3 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

SSP

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Thông tin