Samsung GALAXY YOUNG2

G130HXXS0AQA4

· thg 4 03, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY YOUNG2 (SM-G130H) - Khu vực OPP

Tên máy Samsung GALAXY YOUNG2
Mã máy SM-G130H
Mã vùng OPP
AP/PDA

G130HXXS0AQA4

CSC

G130HOPP0AOL1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 03, 2017
Key

gt02zx66p91jabie

Current Version

G130HXXS0AQA4/G130HOPP0AOL1/G130HDXU0AOL2/G130HXXS0AQA4

Latest Version

G130HXXS0AQA4/G130HOPP0AOL1/G130HDXU0AOL2/G130HXXS0AQA4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G130HXXS0AQA4_CL5167304_QB12295301_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G130HXXS0AQA4_CL5167304_QB12295301_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_G130HDXU0AOL2_CL1970064_QB4282652_REV00.tar.md5

CSC FILE

CSC_OPP_G130HOPP0AOL1_CL5167304_QB7428713_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)