Samsung GALAXY STAR2

G130EXXU0AOE2

· thg 6 16, 2015
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY STAR2 (SM-G130E) - Khu vực INS

Tên máy Samsung GALAXY STAR2
Mã máy SM-G130E
Mã vùng INS
AP/PDA

G130EXXU0AOE2

CSC

G130EODD0AOD2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 6 16, 2015
Key

fver7gmsfw811l7j

Current Version

G130EXXU0AOE2/G130EODD0AOD2/G130EXXU0AOD1/G130EXXU0AOE2

Latest Version

G130EXXU0AOE2/G130EODD0AOD2/G130EXXU0AOD1/G130EXXU0AOE2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_G130EXXU0AOE2_CL4980011_QB5062278_REV02_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_G130EXXU0AOE2_CL4980011_QB5062278_REV02_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_G130EXXU0AOD1_CL4805179_QB4807383_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_G130EODD0AOD2_CL4805179_QB4824890_REV02_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)