Samsung Galaxy F41

F415FXXU1BUD1

· thg 4 19, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy F41 (SM-F415F) - Khu vực INS

Tên máy Samsung Galaxy F41
Mã máy SM-F415F
Mã vùng INS
AP/PDA

F415FXXU1BUD1

CSC

F415FODM1BUC5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 4 19, 2021
Key

5hdvl3a45fcu8ikz

Current Version

F415FXXU1BUC8/F415FODM1BUC5/F415FDDU1BUB6/F415FXXU1BUC8

Latest Version

F415FXXU1BUD1/F415FODM1BUC5/F415FDDU1BUB6/F415FXXU1BUD1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_F415FXXU1BUD1_CL21183318_QB39370295_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_F415FXXU1BUD1_CL21183318_QB39370295_REV00_user_low_ship_meta_RKEY_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_F415FDDU1BUB6_CP18299182_CL21123402_QB38485386_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_ODM_F415FODM1BUC5_CL21183318_QB38937461_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_ODM_F415FODM1BUC5_CL21183318_QB38937461_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)