Samsung GALAXY E7

E700HXXS1BQA1

· thg 3 16, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY E7 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY E7
Mã máy SM-E700H
Mã vùng XSE
AP/PDA

E700HXXS1BQA1

Cập nhật 16 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

E700HXXS1BQA1

E700HOLB1BPA1

1.24 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

16 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

E700HXXS1BQA1

E700HOLB1BPA1

1.24 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

16 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin