Samsung GALAXY E7

E700HXXS1BQA1

· thg 3 16, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY E7 (SM-E700H) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GALAXY E7
Mã máy SM-E700H
Mã vùng XSE
AP/PDA

E700HXXS1BQA1

CSC

E700HOLB1BPA1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 3 16, 2017
Key

97nyejniew6sstxm

Current Version

E700HXXS1BQA1/E700HOLB1BPA1/E700HXXU1BOI7/E700HXXS1BQA1

Latest Version

E700HXXS1BQA1/E700HOLB1BPA1/E700HXXU1BOI7/E700HXXS1BQA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_E700HXXS1BQA1_CL6269838_QB12242256_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_E700HXXS1BQA1_CL6269838_QB12242256_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_E700HXXU1BOI7_CL5880113_QB6414304_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_E700HOLB1BPA1_CL6269838_QB7999904_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)