Samsung GALAXY E7

E700HXXU1BPL3

· thg 5 12, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY E7 (SM-E700H) - Khu vực NPL

Tên máy Samsung GALAXY E7
Mã máy SM-E700H
Mã vùng NPL
AP/PDA

E700HXXU1BPL3

CSC

E700HODD1BPL3

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 5 12, 2017
Key

fqybpd0dz80azxvx

Current Version

E700HXXU1BPL3/E700HODD1BPL3/E700HXXU1BPH1/E700HXXU1BPL3

Latest Version

E700HXXU1BPL3/E700HODD1BPL3/E700HXXU1BPH1/E700HXXU1BPL3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_E700HXXU1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_E700HXXU1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_E700HXXU1BPH1_CL9010019_QB10659633_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_E700HODD1BPL3_CL10217334_QB12031327_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

R(Android 11)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)