Samsung GALAXY E5

E500HXXS1BQE1

· thg 7 04, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY E5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY E5
Mã máy SM-E500H
Mã vùng TMC
AP/PDA

E500HXXS1BQE1

Cập nhật 4 thg 7, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

E500HXXS1BQE1

E500HOJV1BOJ2

1.23 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

4 thg 7, 2017

N/A

N/A

1

E500HXXS1BQE1

E500HOJV1BOJ2

1.23 GB

Lollipop(Android 5.1.1)

4 thg 7, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin