Samsung GALAXY E5

E500HXXS1BQE1

· thg 7 04, 2017
Lollipop(Android 5.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY E5 (SM-E500H) - Khu vực TMC

Tên máy Samsung GALAXY E5
Mã máy SM-E500H
Mã vùng TMC
AP/PDA

E500HXXS1BQE1

CSC

E500HOJV1BOJ2

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.1.1)
Cập nhật thg 7 04, 2017
Key

sl8z0hr9e5xiycgl

Current Version

E500HXXS1BQE1/E500HOJV1BOJ2/E500HXXU1BOI5/E500HXXS1BQE1

Latest Version

E500HXXS1BQE1/E500HOJV1BOJ2/E500HXXU1BOI5/E500HXXS1BQE1

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_E500HXXS1BQE1_CL6033860_QB13490558_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_E500HXXS1BQE1_CL6033860_QB13490558_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_E500HXXU1BOI5_CL5772058_QB6429934_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_E500HOJV1BOJ2_CL5939519_QB6631762_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)