Samsung Galaxy A9 ⑥

A9000ZCU1BRH1

· thg 8 14, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A9 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A9 ⑥
Mã máy SM-A9000
Mã vùng CHC
AP/PDA

A9000ZCU1BRH1

Cập nhật 14 thg 8, 2018
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A9000ZCU1BRH1

A9000CHC1BRH1

1.67 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

14 thg 8, 2018

N/A

N/A

1

A9000ZCU1BRH1

A9000CHC1BRH1

1.67 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

14 thg 8, 2018

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Thông tin