Samsung Galaxy A9 ⑥

A9000ZCU1BRH1

· thg 8 14, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A9 ⑥ (SM-A9000) - Khu vực CHC

Tên máy Samsung Galaxy A9 ⑥
Mã máy SM-A9000
Mã vùng CHC
AP/PDA

A9000ZCU1BRH1

CSC

A9000CHC1BRH1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 8 14, 2018
Key

idkfhns6qc9ahej8

Current Version

A9000ZCU1BRH1/A9000CHC1BRH1/A9000ZCU1BRB1/A9000ZCU1BRH1

Latest Version

A9000ZCU1BRH1/A9000CHC1BRH1/A9000ZCU1BRB1/A9000ZCU1BRH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A9000ZCU1BRH1_CL14095546_QB19166580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A9000ZCU1BRH1_CL14095546_QB19166580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_A9000ZCU1BRB1_CL13034160_QB17011752_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHC_A9000CHC1BRH1_CL14095546_QB19166580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)