Samsung Galaxy A80

A805FXXU6DUJ4

· thg 12 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A80 (SM-A805F) - Khu vực TCE

Tên máy Samsung Galaxy A80
Mã máy SM-A805F
Mã vùng TCE
AP/PDA

A805FXXU6DUJ4

CSC

A805FOWA6DUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 17, 2021
Key

nawssu60hbpgw0h1

Current Version

A805FXXU5DUD6/A805FOWA5DUD1/A805FXXU5DUD2/A805FXXU5DUD6

Latest Version

A805FXXU6DUJ4/A805FOWA6DUJ1/A805FXXU6DUJ4/A805FXXU6DUJ4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A805FXXU6DUJ4_CL22496692_QB44726331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A805FXXU6DUJ4_CL22496692_QB44726331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A805FXXU6DUJ4_CP20636979_CL22496692_QB44726331_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_A805FOWA6DUJ1_CL22714948_QB45680953_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_A805FOWA6DUJ1_CL22714948_QB45680953_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)