Samsung Galaxy A80

A805FXXU6DUE2

· thg 6 18, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A80 (SM-A805F) - Khu vực BTB

Tên máy Samsung Galaxy A80
Mã máy SM-A805F
Mã vùng BTB
AP/PDA

A805FXXU6DUE2

CSC

A805FOBE6DUE2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 6 18, 2021
Key

exwrkfs5w1y1rjzg

Current Version

A805FXXU5DUD2/A805FOBE5DUD2/A805FXXU5DUD2/A805FXXU5DUD2

Latest Version

A805FXXU6DUE2/A805FOBE6DUE2/A805FXXU6DUE2/A805FXXU6DUE2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A805FXXU6DUE2_CL21608636_QB40220844_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A805FXXU6DUE2_CL21608636_QB40220844_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A805FXXU6DUE2_CP19213312_CL21608636_QB40220844_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OBE_A805FOBE6DUE2_CL21741887_QB40221065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OBE_A805FOBE6DUE2_CL21741887_QB40221065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Tizen 2.2.0

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)