Samsung Galaxy A8

A800IXXS2BSC2

· thg 4 08, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A8 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A800I
Mã vùng MID
AP/PDA

A800IXXS2BSC2

Cập nhật 8 thg 4, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A800IXXS2BSC2

A800IOJV2BSC4

1.51 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

8 thg 4, 2019

N/A

N/A

1

A800IXXS2BSC2

A800IOJV2BSC4

1.50 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

8 thg 4, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin