Samsung Galaxy A8

A800IXXS2BSC2

· thg 4 08, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8 (SM-A800I) - Khu vực MID

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A800I
Mã vùng MID
AP/PDA

A800IXXS2BSC2

CSC

A800IOJV2BSC4

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 4 08, 2019
Key

7h11wrb9csjkokl4

Current Version

A800IXXS2BSC2/A800IOJV2BSC4/A800IXXU1BPG7/A800IXXS2BSC2

Latest Version

A800IXXS2BSC2/A800IOJV2BSC4/A800IXXU1BPG7/A800IXXS2BSC2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A800IXXS2BSC2_CL8789546_QB22638179_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A800IXXS2BSC2_CL8789546_QB22638179_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_A800IXXU1BPG7_CL8789546_QB10457608_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_A800IOJV2BSC4_CL8820349_QB22343731_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.4)