Samsung Galaxy A8

A800FXXS1BRL1

· thg 3 04, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A8 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A800F
Mã vùng TUR
AP/PDA

A800FXXS1BRL1

Cập nhật 4 thg 3, 2019
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A800FXXS1BRL1

A800FOJV1BRL2

1.47 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

4 thg 3, 2019

N/A

N/A

1

A800FXXS1BRL1

A800FOJV1BRL2

1.46 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

4 thg 3, 2019

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Q(Android 10)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin