Samsung Galaxy A8

A800FXXS1BRL1

· thg 3 04, 2019
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8 (SM-A800F) - Khu vực TUR

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A800F
Mã vùng TUR
AP/PDA

A800FXXS1BRL1

CSC

A800FOJV1BRL2

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 3 04, 2019
Key

qyi294f7ehxu7f3l

Current Version

A800FXXS1BRL1/A800FOJV1BRL2/A800FXXU1BPI2/A800FXXS1BRL1

Latest Version

A800FXXS1BRL1/A800FOJV1BRL2/A800FXXU1BPI2/A800FXXS1BRL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A800FXXS1BRL1_CL9235554_QB20914604_REV03_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A800FXXS1BRL1_CL9235554_QB20914604_REV03_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_A800FXXU1BPI2_CL9235554_QB10902293_REV03_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_A800FOJV1BRL2_CL9235554_QB20915933_REV03_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)