Samsung Galaxy A8+

A730FXXS7CUC1

· thg 6 03, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8+ (SM-A730F) - Khu vực LYS

Tên máy Samsung Galaxy A8+
Mã máy SM-A730F
Mã vùng LYS
AP/PDA

A730FXXS7CUC1

CSC

A730FOJM7CTK1

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 6 03, 2021
Key

5qahvqh54vp874v9

Current Version

A730FXXS7CTA3/A730FOJM7CSK2/A730FXXS7CTA2/A730FXXS7CTA3

Latest Version

A730FXXS7CUC1/A730FOJM7CTK1/A730FXXU7CTK1/A730FXXS7CUC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A730FXXS7CUC1_CL18397502_QB39056805_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A730FXXS7CUC1_CL18397502_QB39056805_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_A730FXXU7CTK1_CP17404210_CL18397502_QB35850326_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJM_A730FOJM7CTK1_CL20175219_QB35715935_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OJM_A730FOJM7CTK1_CL20175219_QB35715935_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)