Samsung Galaxy A72

A725MUBU4AUJ3

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A72 (SM-A725M) - Khu vực SAM

Tên máy Samsung Galaxy A72
Mã máy SM-A725M
Mã vùng SAM
AP/PDA

A725MUBU4AUJ3

CSC

A725MOWO4AUK5

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

q0mutpy42vmm3voq

Current Version

A725MUBU1AUC4/A725MOWO1AUC5/A725MUBU1AUC4/A725MUBU1AUC4

Latest Version

A725MUBU4AUJ3/A725MOWO4AUK5/A725MUBU4AUJ3/A725MUBU4AUJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A725MUBU4AUJ3_CL22764154_QB45376326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A725MUBU4AUJ3_CL22764154_QB45376326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A725MUBU4AUJ3_CP20865579_CL22764154_QB45376326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWO_A725MOWO4AUK5_CL22863385_QB46716477_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWO_A725MOWO4AUK5_CL22863385_QB46716477_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)