Samsung Galaxy A72

A725FXXU2AUE1

· thg 5 21, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A72 (SM-A725F) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung Galaxy A72
Mã máy SM-A725F
Mã vùng XXV
AP/PDA

A725FXXU2AUE1

CSC

A725FOLM2AUE1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 5 21, 2021
Key

hrotweu6g6ebjp1j

Current Version

A725FXXU1AUC4/A725FOLM1AUC4/A725FXXU1AUC4/A725FXXU1AUC4

Latest Version

A725FXXU2AUE1/A725FOLM2AUE1/A725FXXU2AUE1/A725FXXU2AUE1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A725FXXU2AUE1_CL20962855_QB39978670_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A725FXXU2AUE1_CL20962855_QB39978670_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A725FXXU2AUE1_CP19094506_CL20962855_QB39978670_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_A725FOLM2AUE1_CL21653451_QB39997712_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_A725FOLM2AUE1_CL21653451_QB39997712_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.1.1)