Samsung Galaxy A71

A715WVLS4CUL1

· thg 12 21, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A71 (SM-A715W) - Khu vực TLS

Tên máy Samsung Galaxy A71
Mã máy SM-A715W
Mã vùng TLS
AP/PDA

A715WVLS4CUL1

CSC

A715WVLS4CUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 21, 2021
Key

8griv1tu7jaenm0i

Current Version

A715WVLU2CUB5/A715WOYV2CUB5/A715WVLU2CUB5/A715WVLU2CUB5

Latest Version

A715WVLS4CUL1/A715WOYV4CUL1/A715WVLS4CUL1/A715WVLS4CUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A715WVLS4CUL1_CL21840848_QB46862883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A715WVLS4CUL1_CL21840848_QB46862883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A715WVLS4CUL1_CP21268096_CL21840848_QB46862883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYV_A715WOYV4CUL1_CL21840848_QB46862883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYV_A715WOYV4CUL1_CL21840848_QB46862883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)