Samsung Galaxy A71

A715FXXS7BUJ1

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A71 (SM-A715F) - Khu vực PLS

Tên máy Samsung Galaxy A71
Mã máy SM-A715F
Mã vùng PLS
AP/PDA

A715FXXS7BUJ1

CSC

A715FPLS7BUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

4j1tiw79vef45re8

Current Version

A715FXXS4BUC1/A715FPLS4BUD1/A715FXXS4BUC1/A715FXXS4BUC1

Latest Version

A715FXXS7BUJ1/A715FPLS7BUK1/A715FXXS7BUJ1/A715FXXS7BUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A715FXXS7BUJ1_CP20565323_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_PLS_A715FPLS7BUK1_CL21973976_QB45916499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_PLS_A715FPLS7BUK1_CL21973976_QB45916499_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)