Samsung Galaxy A71

A715FXXS7BUJ1

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A71 (SM-A715F) - Khu vực EUR

Tên máy Samsung Galaxy A71
Mã máy SM-A715F
Mã vùng EUR
AP/PDA

A715FXXS7BUJ1

CSC

A715FXXS7BUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

ir1vdwmpyij44496

Current Version

A715FXXS4BUC1/A715FOXM4BUC1/A715FXXS4BUC1/A715FXXS4BUC1

Latest Version

A715FXXS7BUJ1/A715FOXM7BUJ1/A715FXXS7BUJ1/A715FXXS7BUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A715FXXS7BUJ1_CP20565323_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A715FOXM7BUJ1_CL21840848_QB44464465_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A715FOXM7BUJ1_CL21840848_QB44464465_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Oreo(Android 8.1.0)