Samsung Galaxy A71

A715FXXS7BUJ1

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A71 (SM-A715F) - Khu vực EGY

Tên máy Samsung Galaxy A71
Mã máy SM-A715F
Mã vùng EGY
AP/PDA

A715FXXS7BUJ1

CSC

A715FOJM7BUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

yyc3gjx7yt67wad3

Current Version

A715FXXS4BUC1/A715FOJM4BUC2/A715FXXS4BUC1/A715FXXS4BUC1

Latest Version

A715FXXS7BUJ1/A715FOJM7BUJ1/A715FXXS7BUJ1/A715FXXS7BUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A715FXXS7BUJ1_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A715FXXS7BUJ1_CP20565323_CL21840848_QB44464375_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A715FOJM7BUJ1_CL21840848_QB44483268_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A715FOJM7BUJ1_CL21840848_QB44483268_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)