Samsung Galaxy A70

A705FNXXU5CUA7

· thg 2 01, 2021
Q(Android 10)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN) - Khu vực SER

Tên máy Samsung Galaxy A70
Mã máy SM-A705FN
Mã vùng SER
AP/PDA

A705FNXXU5CUA7

CSC

A705FNOXM5CUA7

Phiên bản Android Q(Android 10)
Cập nhật thg 2 01, 2021
Key

b9v2rhv6glcdzwhv

Current Version

A705FNXXU5BTH4/A705FNOXM5BTH4/A705FNXXU5BTH4/A705FNXXU5BTH4

Latest Version

A705FNXXU5CUA7/A705FNOXM5CUA7/A705FNXXU5CTK4/A705FNXXU5CUA7

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A705FNXXU5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A705FNXXU5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A705FNXXU5CTK4_CP17404747_CL20145916_QB35906175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A705FNOXM5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A705FNOXM5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)