Samsung Galaxy A70

A705FNXXU5CUA7

· thg 3 12, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN) - Khu vực KSA

Tên máy Samsung Galaxy A70
Mã máy SM-A705FN
Mã vùng KSA
AP/PDA

A705FNXXU5CUA7

CSC

A705FNOJM5CUA7

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 3 12, 2021
Key

2ri091y5w4vmjxeg

Current Version

A705FNXXU5ASL4/A705FNOJM5ASL4/A705FNXXU5ASL4/A705FNXXU5ASL4

Latest Version

A705FNXXU5CUA7/A705FNOJM5CUA7/A705FNXXU5CTK4/A705FNXXU5CUA7

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A705FNXXU5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A705FNXXU5CUA7_CL20147032_QB37561754_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A705FNXXU5CTK4_CP17404747_CL20145916_QB35906175_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OJM_A705FNOJM5CUA7_CL20807958_QB37561231_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OJM_A705FNOJM5CUA7_CL20807958_QB37561231_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)