Samsung GALAXY A7

A7000ZCS1CRH1

· thg 12 07, 2018
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY A7 (SM-A7000) - Khu vực CHC

Tên máy Samsung GALAXY A7
Mã máy SM-A7000
Mã vùng CHC
AP/PDA

A7000ZCS1CRH1

CSC

A7000CHC1CRH1

Phiên bản Android Marshmallow(Android 6.0.1)
Cập nhật thg 12 07, 2018
Key

2pa586kp4ptcz07v

Current Version

A7000ZCS1CRH1/A7000CHC1CRH1/A7000ZCS1CRH1/A7000ZCS1CRH1

Latest Version

A7000ZCS1CRH1/A7000CHC1CRH1/A7000ZCS1CRH1/A7000ZCS1CRH1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A7000ZCS1CRH1_CL11266208_QB19431998_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A7000ZCS1CRH1_CL11266208_QB19431998_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_A7000ZCS1CRH1_CL11266208_QB19431998_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHC_A7000CHC1CRH1_CL11266208_QB19431998_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

SSP

Pie(Android 9)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Pie(Android 9)