Samsung Galaxy A8

A530FXXSLCUK7

· thg 12 07, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8 (SM-A530F) - Khu vực ZTM

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A530F
Mã vùng ZTM
AP/PDA

A530FXXSLCUK7

CSC

A530FXXSLCUK7

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 12 07, 2021
Key

mey7m2qhynnf177x

Current Version

A530FXXUJCUDA/A530FOTBJCUD5/A530FXXUJCUDA/A530FXXUJCUDA

Latest Version

A530FXXSLCUK7/A530FOTBLCUG3/A530FXXSLCUK7/A530FXXSLCUK7

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A530FXXSLCUK7_CL20331001_QB46226777_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A530FXXSLCUK7_CL20331001_QB46226777_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_A530FXXSLCUK7_CP21104720_CL20331001_QB46226777_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OTB_A530FOTBLCUG3_CL21632205_QB41880253_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OTB_A530FOTBLCUG3_CL21632205_QB41880253_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)