Samsung Galaxy A8

A530FXXULCUK6

· thg 12 16, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8 (SM-A530F) - Khu vực ORS

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A530F
Mã vùng ORS
AP/PDA

A530FXXULCUK6

CSC

A530FXXULCUK6

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

aaqsla4t26ogcqvl

Current Version

A530FXXUJCUE1/A530FOGCJCUE1/A530FXXUJCUE1/A530FXXUJCUE1

Latest Version

A530FXXULCUK6/A530FOGCLCUK6/A530FXXULCUK6/A530FXXULCUK6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A530FXXULCUK6_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A530FXXULCUK6_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_A530FXXULCUK6_CP21098407_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OGC_A530FOGCLCUK6_CL22928167_QB46131676_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OGC_A530FOGCLCUK6_CL22928167_QB46131676_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tizen 2.4.0.7

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)