Samsung Galaxy A8

A530FXXULCUK6

· thg 12 02, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A8 (SM-A530F) - Khu vực ERO

Tên máy Samsung Galaxy A8
Mã máy SM-A530F
Mã vùng ERO
AP/PDA

A530FXXULCUK6

CSC

A530FXXULCUK6

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 12 02, 2021
Key

o5xjx22sq5ob3xys

Current Version

A530FXXUJCUE1/A530FEROJCUE1/A530FXXUJCUE1/A530FXXUJCUE1

Latest Version

A530FXXULCUK6/A530FEROLCUK1/A530FXXULCUK6/A530FXXULCUK6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A530FXXULCUK6_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A530FXXULCUK6_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.md5

FONT FILE

CP_A530FXXULCUK6_CP21098407_CL22928167_QB46017322_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_ERO_A530FEROLCUK1_CL22928167_QB45952611_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_ERO_A530FEROLCUK1_CL22928167_QB45952611_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0)