Samsung Galaxy A5

A520FXXUGCTKA

· thg 1 06, 2021
Oreo(Android 8.0.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A5
Mã máy SM-A520F
Mã vùng DBT
AP/PDA

A520FXXUGCTKA

Cập nhật 6 thg 1, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

1

A520FXXUGCTKA

A520FOXAGCTL1

2.34 GB

Oreo(Android 8.0.0)

6 thg 1, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Thông tin