Samsung Galaxy A51

A515FXXS5EUI4

· thg 11 04, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A51 (SM-A515F) - Khu vực PLS

Tên máy Samsung Galaxy A51
Mã máy SM-A515F
Mã vùng PLS
AP/PDA

A515FXXS5EUI4

CSC

A515FOXM5EUG2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 11 04, 2021
Key

1mgc659m09x4qjgl

Current Version

A515FXXU4EUD7/A515FOXM4EUD7/A515FXXU4EUD7/A515FXXU4EUD7

Latest Version

A515FXXS5EUI4/A515FOXM5EUG2/A515FXXS5EUI3/A515FXXS5EUI4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A515FXXS5EUI4_CL22145712_QB44819473_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A515FXXS5EUI4_CL22145712_QB44819473_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A515FXXS5EUI3_CP20663999_CL22145712_QB44819473_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A515FOXM5EUG2_CL22145712_QB41513554_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A515FOXM5EUG2_CL22145712_QB41513554_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)