Samsung Galaxy A5 ⑥

A510FXXS8CTI7

· thg 11 26, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A5 ⑥ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A5 ⑥
Mã máy SM-A510F
Mã vùng ERO
AP/PDA

A510FXXS8CTI7

Cập nhật 26 thg 11, 2020
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A510FXXS8CTI7

A510FOXX8CSC1

1.84 GB

Nougat(Android 7.0)

26 thg 11, 2020

N/A

N/A

1

A510FXXS8CTI7

A510FOXX8CSC1

1.60 GB

Nougat(Android 7.0)

26 thg 11, 2020

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.0)

Thông tin