Samsung Galaxy A5 ⑥

A510FXXS8CTI7

· thg 11 26, 2020
Nougat(Android 7.0)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A5 ⑥ (SM-A510F) - Khu vực ERO

Tên máy Samsung Galaxy A5 ⑥
Mã máy SM-A510F
Mã vùng ERO
AP/PDA

A510FXXS8CTI7

CSC

A510FOXX8CSC1

Phiên bản Android Nougat(Android 7.0)
Cập nhật thg 11 26, 2020
Key

4kn7qp8b26eet1f4

Current Version

A510FXXS8CSF3/A510FOXX8CSC1/A510FXXS8CSF3/A510FXXS8CSF3

Latest Version

A510FXXS8CTI7/A510FOXX8CSC1/A510FXXS8CSF3/A510FXXS8CTI7

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A510FXXS8CTI7_CL12236002_QB34436868_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A510FXXS8CTI7_CL12236002_QB34436868_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

FONT FILE

CP_A510FXXS8CSF3_CP13120349_CL12236002_QB24485130_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_A510FOXX8CSC1_CL14753182_QB24096038_REV00_user_low_ship.tar.md5