Samsung Galaxy A50

A505WVLSIDUK2

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505W) - Khu vực PCM

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505W
Mã vùng PCM
AP/PDA

A505WVLSIDUK2

CSC

A505WOYVIDUK2

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

yl9c5rzd8ut23fzc

Current Version

A505WVLSCDUE1/A505WOYVCDUE1/A505WVLSCDUE1/A505WVLSCDUE1

Latest Version

A505WVLSIDUK2/A505WOYVIDUK2/A505WVLSIDUK2/A505WVLSIDUK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505WVLSIDUK2_CL21578199_QB46431219_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505WVLSIDUK2_CL21578199_QB46431219_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505WVLSIDUK2_CP21197510_CL21578199_QB46431219_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OYV_A505WOYVIDUK2_CL21578199_QB46431219_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OYV_A505WOYVIDUK2_CL21578199_QB46431219_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.1)