Samsung Galaxy A50

A505GNDXS9CUJ1

· thg 10 21, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505GN) - Khu vực PNG

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505GN
Mã vùng PNG
AP/PDA

A505GNDXS9CUJ1

CSC

A505GNDXS9CUJ1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 10 21, 2021
Key

b5kw2ruhfsmvmndk

Current Version

A505GNDXU7CUD1/A505GNPNG7CUC5/A505GDXU7CUB9/A505GNDXU7CUD1

Latest Version

A505GNDXS9CUJ1/A505GNPNG9CUG1/A505GDXS9CUJ1/A505GNDXS9CUJ1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505GNDXS9CUJ1_CL21578199_QB44648642_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505GNDXS9CUJ1_CL21578199_QB44648642_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505GDXS9CUJ1_CP20616851_CL21578199_QB44648642_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_PNG_A505GNPNG9CUG1_CL21578199_QB41314642_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_PNG_A505GNPNG9CUG1_CL21578199_QB41314642_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)