Samsung Galaxy A50

A505GUBS7BUB6

· thg 4 17, 2021
Pie(Android 9)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505G) - Khu vực PGU

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505G
Mã vùng PGU
AP/PDA

A505GUBS7BUB6

CSC

A505GOWA7BUB6

Phiên bản Android Pie(Android 9)
Cập nhật thg 4 17, 2021
Key

6g9pj8yudxdjwsko

Current Version

A505GUBU1ASD6/A505GOWA1ASD6/A505GDXU1ASD5/A505GUBU1ASD6

Latest Version

A505GUBS7BUB6/A505GOWA7BUB6/A505GDXS7BUB6/A505GUBS7BUB6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505GUBS7BUB6_CL18098116_QB39382302_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505GUBS7BUB6_CL18098116_QB39382302_REV00_user_low_ship_meta_OS10.tar.md5

FONT FILE

CP_A505GDXS7BUB6_CP18779007_CL18098116_QB39382302_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_A505GOWA7BUB6_CL18639430_QB39383560_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_A505GOWA7BUB6_CL18639430_QB39383560_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)