Samsung Galaxy A50

A505GUBS9CUL1

· thg 12 15, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505G) - Khu vực ECO

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505G
Mã vùng ECO
AP/PDA

A505GUBS9CUL1

CSC

A505GUBS9CUL1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 15, 2021
Key

t5xniatsdz9anxaz

Current Version

A505GUBU7CUC2/A505GOWA7CUC3/A505GDXU7CUBC/A505GUBU7CUC2

Latest Version

A505GUBS9CUL1/A505GOWA9CUH1/A505GDXS9CUL1/A505GUBS9CUL1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505GUBS9CUL1_CL21578199_QB46709944_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505GUBS9CUL1_CL21578199_QB46709944_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505GDXS9CUL1_CP21246459_CL21578199_QB46709944_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OWA_A505GOWA9CUH1_CL21938341_QB42209165_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OWA_A505GOWA9CUH1_CL21938341_QB42209165_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)