Samsung Galaxy A50

A505FNXXS9CUK3

· thg 12 16, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN) - Khu vực VGR

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505FN
Mã vùng VGR
AP/PDA

A505FNXXS9CUK3

CSC

A505FNXXS9CUK3

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 16, 2021
Key

nsfb4d0kep26umq7

Current Version

A505FNXXU7CUD5/A505FNOVF7CUD5/A505FXXU7CUC2/A505FNXXU7CUD5

Latest Version

A505FNXXS9CUK3/A505FNOVF9CUF1/A505FXXS9CUK3/A505FNXXS9CUK3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505FNXXS9CUK3_CL21578199_QB46684632_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505FNXXS9CUK3_CL21578199_QB46684632_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505FXXS9CUK3_CP21229621_CL21578376_QB46607782_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OVF_A505FNOVF9CUF1_CL21865926_QB41426168_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OVF_A505FNOVF9CUF1_CL21865926_QB41426168_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Nougat(Android 7.1.1)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)