Samsung Galaxy A50

A505FDDS9CUI4

· thg 9 27, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A50 (SM-A505F) - Khu vực SIN

Tên máy Samsung Galaxy A50
Mã máy SM-A505F
Mã vùng SIN
AP/PDA

A505FDDS9CUI4

CSC

A505FOLM9CUF1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 9 27, 2021
Key

5h9pulbvvtr6fwul

Current Version

A505FDDU7CUD1/A505FOLM7CUD1/A505FXXU7CUB8/A505FDDU7CUD1

Latest Version

A505FDDS9CUI4/A505FOLM9CUF1/A505FXXS9CUF1/A505FDDS9CUI4

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A505FDDS9CUI4_CL21578376_QB43472005_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_A505FDDS9CUI4_CL21578376_QB43472005_REV00_user_low_ship_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A505FXXS9CUF1_CP19641229_CL21578376_QB41286528_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OLM_A505FOLM9CUF1_CL21799798_QB41310960_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OLM_A505FOLM9CUF1_CL21799798_QB41310960_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)