Samsung GALAXY A5

A500FXXS1CQC2

· thg 2 06, 2021
Marshmallow(Android 6.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY A5 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY A5
Mã máy SM-A500F
Mã vùng XSG
AP/PDA

A500FXXS1CQC2

Cập nhật 6 thg 2, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

A500FXXS1CQC2

A500FOJV1CPH3

1.84 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

6 thg 2, 2021

N/A

N/A

1

A500FXXS1CQC2

A500FOJV1CPH3

1.34 GB

Marshmallow(Android 6.0.1)

6 thg 2, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin