Samsung Galaxy A32 5G

A326BXXU2AUE3

· thg 6 10, 2021
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A32 5G - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A32 5G
Mã máy SM-A326B
Mã vùng XNZ
AP/PDA

A326BXXU2AUE3

Cập nhật 10 thg 6, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

5

A326BXXU2AUE3

A326BOLM2AUE3

4.81 GB

R(Android 11)

10 thg 6, 2021

N/A

N/A

4

A326BXXU2AUF3

A326BOLM2AUF3

4.79 GB

R(Android 11)

16 thg 7, 2021

N/A

N/A

3

A326BXXU3AUH4

A326BXXU3AUH4

4.83 GB

R(Android 11)

8 thg 9, 2021

N/A

N/A

2

A326BXXU4AUJ6

A326BXXU4AUJ6

4.84 GB

R(Android 11)

15 thg 11, 2021

N/A

N/A

1

A326BXXU4AVA7

A326BOLM4AVA7

4.83 GB

R(Android 11)

25 thg 2, 2022

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Thông tin