Samsung Galaxy A32 5G

A326BXXU4AUK1

· thg 12 14, 2021
R(Android 11)

Tải xuống firmware Samsung Galaxy A32 5G (SM-A326B) - Khu vực XEH

Tên máy Samsung Galaxy A32 5G
Mã máy SM-A326B
Mã vùng XEH
AP/PDA

A326BXXU4AUK1

CSC

A326BXXU4AUK1

Phiên bản Android R(Android 11)
Cập nhật thg 12 14, 2021
Key

l1xp4px0dpjrwj55

Current Version

A326BXXU2AUE2/A326BOXM2AUE2/A326BXXU2AUD7/A326BXXU2AUE2

Latest Version

A326BXXU4AUK1/A326BOXM4AUK1/A326BXXU4AUK1/A326BXXU4AUK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_A326BXXU4AUK1_CL22714948_QB45619531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_A326BXXU4AUK1_CL22714948_QB45619531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS11.tar.md5

FONT FILE

CP_A326BXXU4AUK1_CP20963529_CL22714948_QB45619531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_OMC_OXM_A326BOXM4AUK1_CL22714948_QB45619531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC HOME

HOME_CSC_OMC_OXM_A326BOXM4AUK1_CL22714948_QB45619531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Nougat(Android 7.1.1)

R(Android 11)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

SSP

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)