Samsung Galaxy A32 5G

A326BXXS3AUH3

· thg 8 30, 2021
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A32 5G - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A32 5G
Mã máy SM-A326B
Mã vùng SIO
AP/PDA

A326BXXS3AUH3

Cập nhật 30 thg 8, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

7

A326BXXS3AUH3

A326BOXM3AUH3

5.31 GB

R(Android 11)

30 thg 8, 2021

N/A

N/A

6

A326BXXS3AUJ5

A326BXXS3AUJ5

5.34 GB

R(Android 11)

28 thg 10, 2021

N/A

N/A

5

A326BXXS4AVA1

A326BOXM4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

28 thg 1, 2022

N/A

N/A

4

A326BXXU2AUE2

A326BOXM2AUE2

5.31 GB

R(Android 11)

1 thg 6, 2021

N/A

N/A

3

A326BXXU2AUF4

A326BOXM2AUF4

5.30 GB

R(Android 11)

20 thg 7, 2021

N/A

N/A

2

A326BXXU3AUH5

A326BXXU3AUH5

5.34 GB

R(Android 11)

28 thg 9, 2021

N/A

N/A

1

A326BXXU4AUK1

A326BXXU4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

14 thg 12, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Tizen 2.2.1.2

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin