Samsung Galaxy A32 5G

A326BXXS3AUH3

· thg 8 30, 2021
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A32 5G - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A32 5G
Mã máy SM-A326B
Mã vùng PHN
AP/PDA

A326BXXS3AUH3

Cập nhật 30 thg 8, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

7

A326BXXS3AUH3

A326BOXM3AUH3

5.31 GB

R(Android 11)

30 thg 8, 2021

N/A

N/A

6

A326BXXS3AUJ5

A326BXXS3AUJ5

5.34 GB

R(Android 11)

28 thg 10, 2021

N/A

N/A

5

A326BXXS4AVA1

A326BOXM4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

28 thg 1, 2022

N/A

N/A

4

A326BXXU2AUE2

A326BOXM2AUE2

5.31 GB

R(Android 11)

1 thg 6, 2021

N/A

N/A

3

A326BXXU2AUF4

A326BOXM2AUF4

5.30 GB

R(Android 11)

20 thg 7, 2021

N/A

N/A

2

A326BXXU3AUH5

A326BXXU3AUH5

5.34 GB

R(Android 11)

28 thg 9, 2021

N/A

N/A

1

A326BXXU4AUK1

A326BXXU4AUK1

5.36 GB

R(Android 11)

14 thg 12, 2021

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Tizen 3.0.0.1

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin