Samsung Galaxy A32 5G

A326BXXU2AUD5

· thg 5 17, 2021
R(Android 11)

Tải xuống Firmware cho Samsung Galaxy A32 5G - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung Galaxy A32 5G
Mã máy SM-A326B
Mã vùng OPS
AP/PDA

A326BXXU2AUD5

Cập nhật 17 thg 5, 2021
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

5

A326BXXU2AUD5

A326BOLM2AUD1

4.81 GB

R(Android 11)

17 thg 5, 2021

N/A

N/A

4

A326BXXU2AUE3

A326BOLM2AUE3

4.81 GB

R(Android 11)

22 thg 6, 2021

N/A

N/A

3

A326BXXU2AUF3

A326BOLM2AUF3

4.79 GB

R(Android 11)

16 thg 7, 2021

N/A

N/A

2

A326BXXU3AUH4

A326BOLM3AUH4

4.83 GB

R(Android 11)

14 thg 9, 2021

N/A

N/A

1

A326BXXU4AUJ6

A326BXXU4AUJ6

4.84 GB

R(Android 11)

15 thg 11, 2021

N/A

N/A

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Thông tin